Missie

Het Nederlands Expertise Centrum Exoten bundelt kennis over exoten met het doel meer grip te krijgen op de beheersing van exoten en om beleidsmakers en terreinbeheerders te kunnen adviseren over effectieve maatregelen.

Het expertisecentrum wil een wetenschappelijk onderbouwde kennisbasis ontwikkelen voor:

▪              Preventie en vroegtijdige signalering van exoten

▪              Voorspelling van effecten en risicoanalyses van exoten

▪              Advies aan overheden en terreinbeheerders over effectieve beheersmaatregelen