Webinar Systeemgericht beheer van Invasieve Exoten

Woensdag 23 juni om 10:00 via Microsoft Teams

De schade door invasieve exoten en daarmee de zorgen hierover, worden steeds groter. Gelukkig vindt er door meerdere partijen onderzoek naar traditionele en innovatieve bestrijdingsmethoden plaats. Deze haken in op het derde punt van het Europese beleid dat uit gaat van 1. preventie, 2. vroegtijdig herkenning en als dit noodzakelijk is en effectief haalbaar 3. snelle eliminatie en beheer.

Wanneer volledige eliminatie niet meer haalbaar is, is het mogelijk om de impact van exoten te beperken. Een mogelijkheid hiervoor is het toepassen van een systeemgerichte aanpak. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van de weerbaarheid van bestaande ecosystemen tegen exoten en daarmee kansen te creëren voor de inheemse soorten.

Klik hier voor deelname link van de Webinar:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI5NzFmZjgtZDRlNi00OGY2LTg3ZWMtMmNlYzFlZGQ0YTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222677b9db-90a4-465f-9303-0edeada9bd43%22%2c%22Oid%22%3a%22b953cab1-5b50-47da-9543-e5ca4b952fa8%22%7d

Inhoud en sprekers

  1. Opening
  2. Exoten parade (vaste rubriek)
  3. Spreker: Martijn van de Loo (Soontiëns Ecology) – Opgewassen tegen Watercrassula ? Systeemgerichte benadering in de praktijk
  4. Spreker: Bart Nijssen (Bosgroep Zuid-Nederland) – Amerikaanse vogelkers, invasief of pionier?
  5. Pauze
  6. Beleidsland (vaste rubriek)
  7. Spreker: Theo Portegijs (Natuur en Ruimte) – Japanse duizendknoop
  8. Spreker: Laura van Veenhuisen (Stichting Bargerveen & Radboud Universiteit) – Invasieve rivierkreeften
  9. Afsluiting

De Webinar duurt 2,5 uur en is online te volgen.

U bent bij deze uitgenodigd voor deelname aan het Webinar en kunt zich kosteloos aanmelden onderstaande link: https://forms.gle/k9DXu9dzqZsSPm4z5