Risicoanalyse

Het NEC-E ontwikkelt wetenschappelijke methoden voor risicobeoordeling en beheer van exoten op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. We voeren risicobeoordelingen uit en geven advies aan overheden, water- en natuurbeheerders over het beheer van exoten.

Analyses zijn gericht op:

  • de introductie, verspreiding en vestiging van exoten
  • gevolgen van exoten voor biodiversiteit, functioneren van ecosystemen, ecosysteemdiensten, economie en volksgezondheid
  • kosteneffectiviteit van maatregelen voor preventie en beheer van invasieve soorten

Voorbeeldprojecten

Exoten op de Nederlandse Waddeneilanden [Link]

Risicobeoordeling van voedselbossen als introductieroute voor invasieve plantensoorten [Link]

Voorbeeldpublicaties:

Matthews, J., et al., 2017. A new approach to horizon-scanning: identifying potentially invasive alien species and their introduction pathways. Management of Biological Invasions 8: 37-52. [PDF]

Matthews, J., et al., 2017. Inconsistencies in risk classification of alien species between neighbouring countries. Ecosphere Ecosphere 8: e01832. [PDF]

Matthews, J., et al., 2015. Horizon scanning and environmental risk analyses of non-native biomass crops in the Netherlands. Reports Environmental Science 506. Radboud University Nijmegen, Institute for Water and Wetland Research, FLORON, Wageningen University and Research Centre. 253 pp. [PDF]

Verbrugge, L.N.H., et al., 2012. Risk classifications of aquatic non-native species: application of contemporary European assessment protocols in different biogeographical settings. Aquatic Invasions 7: 49-58. [PDF]

Contactpersoon:

Rob Leuven, Radboud Universiteit

R.Leuven(at)science.ru.nl