Voor succesvolle bestrijding van invasieve exoten en het implementeren van maatregelen om nieuwe introducties te voorkomen is maatschappelijk draagvlak nodig. Het onderzoek en de activiteiten van het NEC-E richten zich op:

  • Publieke percepties van exoten
  • Effectiviteit van bewustwordingscampagnes
  • Educatie en communicatie

Voorbeeldpublicaties

  • Verbrugge, L.N.H., J.J.C.W. van Delft, B.H.J.M Crombaghs, S.J. Bouwens & W. Bosman, 2017. Belang van publiekscommunicatie voor succesvolle bestrijding van invasieve exoten. De Levende Natuur 118: 222-22
  • Verbrugge, L.N.H. & A. Rutenfrans, 2016. Preventie door kennisoverdracht. Tijdschrift Milieu 4: 36-37 [PDF]
  • Verbrugge, L.N.H., R.S.E.W. Leuven, J.L.C.H. van Valkenburg & R.J.G. van den Born, 2014. Evaluating stakeholder awareness and involvement in risk prevention of aquatic invasive plant species by a national code of conduct. Aquatic Invasions 9: 369-381. [Link]
  • Van den Born, R.J.G. & L.N.H. Verbrugge, 2013. De maatschappelijke beleving van exoten. NATURA 110: 12-13  [PDF]

LINVEXO (Leeromgeving INVasieve EXOten)

LINVEXO is een interactieve, digitale leeromgeving over invasieve exoten en onderdeel van een lespakket voor groen onderwijs (mbo-niveau 3 en 4). Dit lespakket bestaat uit een basis-les en twee verdiepingslessen gericht op (1) ecologie en (2) de bestrijding van exoten. De docentenhandleiding en werkbladen voor deze drie lessen is te downloaden op de website van de NVWA.

Contactpersonen:

  • Annerie Rutenfrans, Beleef en Weet (info(at)beleefenweet.nl)
  • Martin Drenthen , Radboud Universiteit (m.drenthen@science.ru.nl)