Het NEC-E ontwikkelt innovatieve beheersstrategieën voor de aanpak van schadelijke exoten. Dit doen we door middel van studies naar de effectiviteit van (combinaties van) vangtechnieken en projecten gericht op eliminatie van populaties in het veld.

We zijn actief betrokken bij overleg met de overheid over de wet- en regelgeving ten aanzien van het vangen en elimineren van invasieve exoten; een onderwerp waarover in de praktijk van wetgeving en beheer nog veel onduidelijkheid bestaat.


Voorbeeldprojecten

Verspreiding en impact van invasieve uitheemse grondels [Link]

Voorbeeldpublicaties

Van Kessel, N., et al., 2016. Pilot bestrijding Italiaanse kamsalamander in Kroondomein het Loo in de periode 2015-2017. Voortgangsrapportage 2015. Natuurbalans – Limes Divergens BV & Stichting RAVON, Nijmegen.

Crombaghs, B., 2012. De Brulkikker in Baarlo. Eliminatie van een populatie brulkikkers Lithobates catesbeiana in een particuliere parktuin in Baarlo.  Eindrapport fase I en II, oktober 2012. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

Van Kleef H. et al., 2016. Verkenningsstudie haalbaarheid onderzoek bestrijdingsmethoden uitheemse aquatische gewervelden. Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Stichting Bargerveen, Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV, RAVON & Radboud Universiteit, Nijmegen.

Contactpersoon:

Ben Crombaghs, Natuurbalans

crombaghs(a)natuurbalans.nl