Nederlands Expertise Centrum Exoten

Steeds meer dieren, planten en micro-organismen die niet van nature in ons land voorkomen, weten zich in ons land te vestigen nadat ze bewust of onbewust met mensen zijn meegekomen. Bekende voorbeelden zijn de Nijlgans, Zonnebaars, Grote waternavel en Brulkikker.

De snelheid waarmee exoten het land binnenkomen neemt toe. De meeste van deze soorten hebben nauwelijks een impact op onze leefomgeving en sommige hebben zelfs positieve effecten.

Er is echter ook een aantal exoten die verstrekkende negatieve gevolgen heeft op ecologie, gezondheid, veiligheid en maatschappij. Maatregelen ter preventie en bestrijding kennen echter verschillende knelpunten die beheersing tot een lastige klus maken.

Het Nederlands Expertise Centrum Exoten bundelt alle kennis over exoten met het doel meer grip te krijgen op de beheersing van exoten en beleidsmakers en terreinbeheerders te kunnen adviseren over maatregelen.