Exotische invasies ontstaan niet zomaar. Vaak wordt een nieuwkomer gefaciliteerd doordat het ontvangende milieu iets te bieden heeft, zoals voldoende voedsel en veiligheid. Deze themagroep onderzoekt welke voordelen invasieve soorten ondervinden en ontwerpt beheermaatregelen om ecosystemen minder ontvankelijk te maken voor invasies.


Voorbeeldprojecten

Pilot Bestrijding van invasieve exotische zoetwaterkreeften in de Provincie Noord-Brabant – Een reddingsplan voor prioritaire amfibiesoorten in de Kaaistoep en aangrenzende natuurgebieden. [Link]

Voorbeeldpublicaties

Van Kleef, H., et al., 2016. Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten. De Levende Natuur 117 (6) 251-255. [Link]

Van Delft, J., et al., 2013. De zonnebaars: levenswijze, problematiek en beheer. Stichting RAVON, Stichting Bargerveen, Bosgroep Zuid Nederland. [Link]

Van Kleef, H. & E. Jongejans, 2014. Identifying drivers of pumpkinseed invasiveness using population models. Aquatic Invasions 9 (3): 315–326. [Link]

Contactpersoon:

Hein van Kleef, Stichting Bargerveen

h.vankleef(a)science.ru.nl